Thăn vai bò Mỹ đặc biệt (250gr)

280,000VND

Xóa

US Butcher cut Steak (250gr)

Scroll to Top