Thăn ngoại bò Úc (200gr)

195,000VND

Xóa

Australia Rib Eye (200gr)

 

 

Scroll to Top