Bài viết mới

ĐẠI TIỆC PIZZA – BUY 1 GET 2

ĐẠI TIỆC PIZZA – BUY 1 GET 2

𝐌𝐮𝐚 𝟏 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐚 𝟐𝟖𝐜𝐦 - 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝟏 𝐌𝐲̀ 𝐲́ 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐛𝐨̀ 𝐛𝐚̆𝐦🍝 + 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐝 𝐜𝐚́ 𝐧𝐠𝐮̛̀/ 𝐫𝐚𝐮 𝐱𝐚𝐧𝐡🥗 🤟Pizza...

Pizza Ready to eat vs Pizza Ready to cook – Bạn thuộc team nào?

𝐌𝐄̂ 𝐃𝐙𝐀𝐈 𝐂𝐎́ 𝐓𝐇𝐄̂̉ 𝐁𝐎̉ Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂! 𝐂𝐇𝐔̛́ 𝐌𝐄̂ 𝐏𝐈𝐙𝐙𝐀 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐁𝐎𝐓𝐀𝐍𝐈𝐂𝐀 𝐋𝐀̀ 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐂𝐎́ 𝐋𝐎̂́𝐈 𝐑𝐀!!!

🌟🌟Ta daaa 5 vị Pizza 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 nhà Botanica giờ đây đã có đầy đủ 2 dòng sản phẩm – Ready to eat và Ready to cook cho bạn lựa chọn rồi đâyyy!

✔️𝑹𝒆𝒂𝒅𝒚 𝒕𝒐 𝒆𝒂𝒕: Đã chế biến hoàn chỉnh, chỉ việc đợi món ship đến và a lê hấp…ăn ngay!!
✔️𝑹𝒆𝒂𝒅𝒚 𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒐𝒌: Pizza đã sơ chế, 1..2…3..5, bấm lò nướng đúng 5 phút là có ngay pizza nóng hổiii

💯Pizza Botanica có tới 𝟯 𝘀𝗶𝘇𝗲 – 𝟭𝟲𝗰𝗺, 𝟮𝟬𝗰𝗺, 𝟮𝟴 𝗰𝗺 𝘃𝗮̀ 𝟱 𝘃𝗶̣ cho bạn lựa chọn:

🍕𝘗𝘪𝘻𝘻𝘢 𝘉𝘰̀ 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨 𝘉𝘉𝘘 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘩𝘪̣𝘵 𝘉𝘰̀, 𝘴𝘰̂́𝘵 𝘉𝘉𝘘, 𝘏𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢̂𝘺, 𝘗𝘩𝘰𝘮𝘢𝘪
🍕𝘗𝘪𝘻𝘻𝘢 𝘏𝘢𝘸𝘢𝘪𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘑𝘢𝘮 𝘣𝘰̂𝘯𝘨, 𝘴𝘰̂́𝘵 𝘊𝘢̀ 𝘊𝘩𝘶𝘢, 𝘛𝘩𝘪̣𝘵 𝘕𝘨𝘶𝘰̣̂𝘪, 𝘋𝘶̛́𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘗𝘩𝘰 𝘔𝘢𝘪 𝘔𝘰𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦𝘭𝘭𝘢
🍕𝘗𝘪𝘻𝘻𝘢 𝘉𝘰̀ 𝘉𝘢̆𝘮 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘩𝘪̣𝘵 𝘉𝘰̀ 𝘹𝘢𝘺, 𝘕𝘨𝘰̂ 𝘔𝘺̃, 𝘴𝘰̂́𝘵 𝘊𝘢̀ 𝘤𝘩𝘶𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘗𝘩𝘰 𝘔𝘢𝘪 𝘔𝘰𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦𝘭𝘭𝘢
🍕𝘗𝘪𝘻𝘻𝘢 𝘔𝘦𝘢𝘵 𝘓𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘛𝘩𝘪̣𝘵 𝘕𝘨𝘶𝘰̣̂𝘪, 𝘉𝘰̀ 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨, 𝘗𝘩𝘰 𝘔𝘢𝘪
🍕𝘗𝘪𝘻𝘻𝘢 𝘚𝘢𝘭𝘢𝘮𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘭𝘰𝘢̣𝘪 𝘚𝘢𝘭𝘢𝘮𝘪, 𝘴𝘰̂́𝘵 𝘊𝘢̀ 𝘊𝘩𝘶𝘢, 𝘗𝘩𝘰 𝘔𝘢𝘪

🧀🧀Còn chần chờ gì mà chưa 𝒂𝒍𝒐 Botanica đặt ngay một phần Pizza đẫm cheese về oanh tạc?! Nhớ #inbox để nhận menu chi tiết từ chúng mình nhé!

❗️Đặt Pizza tại: http://grille6.com/menu/mon-an-ready-to-eat/pizza/

#Botanica #BeefSteakRestaurant #Steak99k
#3thaiphien #116D4giangvo #7kimmathuong #now #grabfood #delivery#foodyhanoi
————
𝐆𝐇𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐒𝐓𝐄𝐀𝐊-𝐆𝐇𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐁𝐎𝐓𝐀𝐍𝐈𝐂𝐀
🏚 Địa chỉ 1: Số 3 Thái Phiên – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 024.3992.2326
🏚 Địa chỉ 2: Số 116/D4 Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội
Hotline: 024.3992.2328
🏚 Địa chỉ 3: Số 7 Kim Mã Thượng – Ba Đình – Hà Nội
Hotline: 035.615.0990
🌐 Website: https://botanicavietnam.com

Sản phẩm ưu đãi

Pizza Ready to eat vs Pizza Ready to cook – Bạn thuộc team nào?

𝐌𝐄̂ 𝐃𝐙𝐀𝐈 𝐂𝐎́ 𝐓𝐇𝐄̂̉ 𝐁𝐎̉ Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂! 𝐂𝐇𝐔̛́ 𝐌𝐄̂ 𝐏𝐈𝐙𝐙𝐀 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐁𝐎𝐓𝐀𝐍𝐈𝐂𝐀 𝐋𝐀̀ 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐂𝐎́ 𝐋𝐎̂́𝐈 𝐑𝐀!!!

🌟🌟Ta daaa 5 vị Pizza 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 nhà Botanica giờ đây đã có đầy đủ 2 dòng sản phẩm – Ready to eat và Ready to cook cho bạn lựa chọn rồi đâyyy!

✔️𝑹𝒆𝒂𝒅𝒚 𝒕𝒐 𝒆𝒂𝒕: Đã chế biến hoàn chỉnh, chỉ việc đợi món ship đến và a lê hấp…ăn ngay!!
✔️𝑹𝒆𝒂𝒅𝒚 𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒐𝒌: Pizza đã sơ chế, 1..2…3..5, bấm lò nướng đúng 5 phút là có ngay pizza nóng hổiii

💯Pizza Botanica có tới 𝟯 𝘀𝗶𝘇𝗲 – 𝟭𝟲𝗰𝗺, 𝟮𝟬𝗰𝗺, 𝟮𝟴 𝗰𝗺 𝘃𝗮̀ 𝟱 𝘃𝗶̣ cho bạn lựa chọn:

🍕𝘗𝘪𝘻𝘻𝘢 𝘉𝘰̀ 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨 𝘉𝘉𝘘 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘩𝘪̣𝘵 𝘉𝘰̀, 𝘴𝘰̂́𝘵 𝘉𝘉𝘘, 𝘏𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢̂𝘺, 𝘗𝘩𝘰𝘮𝘢𝘪
🍕𝘗𝘪𝘻𝘻𝘢 𝘏𝘢𝘸𝘢𝘪𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘑𝘢𝘮 𝘣𝘰̂𝘯𝘨, 𝘴𝘰̂́𝘵 𝘊𝘢̀ 𝘊𝘩𝘶𝘢, 𝘛𝘩𝘪̣𝘵 𝘕𝘨𝘶𝘰̣̂𝘪, 𝘋𝘶̛́𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘗𝘩𝘰 𝘔𝘢𝘪 𝘔𝘰𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦𝘭𝘭𝘢
🍕𝘗𝘪𝘻𝘻𝘢 𝘉𝘰̀ 𝘉𝘢̆𝘮 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘩𝘪̣𝘵 𝘉𝘰̀ 𝘹𝘢𝘺, 𝘕𝘨𝘰̂ 𝘔𝘺̃, 𝘴𝘰̂́𝘵 𝘊𝘢̀ 𝘤𝘩𝘶𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘗𝘩𝘰 𝘔𝘢𝘪 𝘔𝘰𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦𝘭𝘭𝘢
🍕𝘗𝘪𝘻𝘻𝘢 𝘔𝘦𝘢𝘵 𝘓𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘛𝘩𝘪̣𝘵 𝘕𝘨𝘶𝘰̣̂𝘪, 𝘉𝘰̀ 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨, 𝘗𝘩𝘰 𝘔𝘢𝘪
🍕𝘗𝘪𝘻𝘻𝘢 𝘚𝘢𝘭𝘢𝘮𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘭𝘰𝘢̣𝘪 𝘚𝘢𝘭𝘢𝘮𝘪, 𝘴𝘰̂́𝘵 𝘊𝘢̀ 𝘊𝘩𝘶𝘢, 𝘗𝘩𝘰 𝘔𝘢𝘪

🧀🧀Còn chần chờ gì mà chưa 𝒂𝒍𝒐 Botanica đặt ngay một phần Pizza đẫm cheese về oanh tạc?! Nhớ #inbox để nhận menu chi tiết từ chúng mình nhé!

❗️Đặt Pizza tại: http://grille6.com/menu/mon-an-ready-to-eat/pizza/

#Botanica #BeefSteakRestaurant #Steak99k
#3thaiphien #116D4giangvo #7kimmathuong #now #grabfood #delivery#foodyhanoi
————
𝐆𝐇𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐒𝐓𝐄𝐀𝐊-𝐆𝐇𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐁𝐎𝐓𝐀𝐍𝐈𝐂𝐀
🏚 Địa chỉ 1: Số 3 Thái Phiên – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 024.3992.2326
🏚 Địa chỉ 2: Số 116/D4 Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội
Hotline: 024.3992.2328
🏚 Địa chỉ 3: Số 7 Kim Mã Thượng – Ba Đình – Hà Nội
Hotline: 035.615.0990
🌐 Website: https://botanicavietnam.com

Sản phẩm ưu đãi

Bài viết mới

ĐẠI TIỆC PIZZA – BUY 1 GET 2

ĐẠI TIỆC PIZZA – BUY 1 GET 2

𝐌𝐮𝐚 𝟏 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐚 𝟐𝟖𝐜𝐦 - 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝟏 𝐌𝐲̀ 𝐲́ 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐛𝐨̀ 𝐛𝐚̆𝐦🍝 + 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐝 𝐜𝐚́ 𝐧𝐠𝐮̛̀/ 𝐫𝐚𝐮 𝐱𝐚𝐧𝐡🥗 🤟Pizza...

Scroll to Top