Bài viết mới

ĐẠI TIỆC PIZZA – BUY 1 GET 2

ĐẠI TIỆC PIZZA – BUY 1 GET 2

𝐌𝐮𝐚 𝟏 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐚 𝟐𝟖𝐜𝐦 - 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝟏 𝐌𝐲̀ 𝐲́ 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐛𝐨̀ 𝐛𝐚̆𝐦🍝 + 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐝 𝐜𝐚́ 𝐧𝐠𝐮̛̀/ 𝐫𝐚𝐮 𝐱𝐚𝐧𝐡🥗 🤟Pizza...

ĐẠI TIỆC PIZZA – BUY 1 GET 2

𝐌𝐮𝐚 𝟏 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐚 𝟐𝟖𝐜𝐦 – 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝟏 𝐌𝐲̀ 𝐲́ 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐛𝐨̀ 𝐛𝐚̆𝐦🍝 + 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐝 𝐜𝐚́ 𝐧𝐠𝐮̛̀/ 𝐫𝐚𝐮 𝐱𝐚𝐧𝐡🥗

🤟Pizza Lovers nhà Botanica đâu rồiii! 🍿Cứ yên tâm nằm nhà xem phim, work from home, còn Pizza nóng hổi để biệt đội shipper nhà Botanica delivery thần tốc đến tận cửa nhé!!!

👉👉Pick ngay loại Pizza mình thích dưới đây:

🍕𝘗𝘪𝘻𝘻𝘢 𝘉𝘰̀ 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨 𝘉𝘉𝘘 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘩𝘪̣𝘵 𝘉𝘰̀, 𝘴𝘰̂́𝘵 𝘉𝘉𝘘, 𝘏𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢̂𝘺, 𝘗𝘩𝘰𝘮𝘢𝘪
🍕𝘗𝘪𝘻𝘻𝘢 𝘏𝘢𝘸𝘢𝘪𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘑𝘢𝘮 𝘣𝘰̂𝘯𝘨, 𝘴𝘰̂́𝘵 𝘊𝘢̀ 𝘊𝘩𝘶𝘢, 𝘛𝘩𝘪̣𝘵 𝘕𝘨𝘶𝘰̣̂𝘪, 𝘋𝘶̛́𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘗𝘩𝘰 𝘔𝘢𝘪 𝘔𝘰𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦𝘭𝘭𝘢
🍕𝘗𝘪𝘻𝘻𝘢 𝘉𝘰̀ 𝘉𝘢̆𝘮 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘩𝘪̣𝘵 𝘉𝘰̀ 𝘹𝘢𝘺, 𝘕𝘨𝘰̂ 𝘔𝘺̃, 𝘴𝘰̂́𝘵 𝘊𝘢̀ 𝘤𝘩𝘶𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘗𝘩𝘰 𝘔𝘢𝘪 𝘔𝘰𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦𝘭𝘭𝘢
🍕𝘗𝘪𝘻𝘻𝘢 𝘔𝘦𝘢𝘵 𝘓𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘛𝘩𝘪̣𝘵 𝘕𝘨𝘶𝘰̣̂𝘪, 𝘉𝘰̀ 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨, 𝘗𝘩𝘰 𝘔𝘢𝘪

💯Nhất định bạn không thể bỏ lỡ DEAL HOT này bởi:

🧀Pizza nhà Botanica luôn dùng Mozzarella cao cấp, độ dẻo dai ngậy béo ăn xong đảm bảo nghiện
🧀Nguyên vật liệu nhập khẩu, thơm ngon đầy đặn
🧀Hương vị đặc trưng, ngon ngây ngất
🧀Ưu đãi mua 01 tặng 02 chưa từng có

Ngoài ra, Botanica vẫn đang áp dụng ưu đãi Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀́ 𝟏𝟏𝟗𝐊 𝐜𝐡𝐨 𝟑 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐚 𝟐𝟎 𝐜𝐦 – 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐚 𝐛𝐨̀ 𝐛𝐚̆𝐦/ 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐚 𝐇𝐚𝐰𝐚𝐢𝐢 / 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐚 𝐛𝐨̀ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐁𝐁𝐐 (giá gốc 145K) nhé mọi người!!

❗️Đặt ngay tại: http://grille6.com/menu/mon-an-ready-to-eat/pizza/

#Botanica #BeefSteakRestaurant #Steak99k
#3thaiphien #116D4giangvo #7kimmathuong #now #grabfood #delivery#foodyhanoi
————
𝐆𝐇𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐒𝐓𝐄𝐀𝐊-𝐆𝐇𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐁𝐎𝐓𝐀𝐍𝐈𝐂𝐀
🏚 Địa chỉ 1: Số 3 Thái Phiên – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 024.3992.2326
🏚 Địa chỉ 2: Số 116/D4 Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội
Hotline: 024.3992.2328
🏚 Địa chỉ 3: Số 7 Kim Mã Thượng – Ba Đình – Hà Nội
Hotline: 035.615.0990
🌐 Website: https://botanicavietnam.com

Sản phẩm ưu đãi

ĐẠI TIỆC PIZZA – BUY 1 GET 2

𝐌𝐮𝐚 𝟏 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐚 𝟐𝟖𝐜𝐦 – 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝟏 𝐌𝐲̀ 𝐲́ 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐛𝐨̀ 𝐛𝐚̆𝐦🍝 + 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐝 𝐜𝐚́ 𝐧𝐠𝐮̛̀/ 𝐫𝐚𝐮 𝐱𝐚𝐧𝐡🥗

🤟Pizza Lovers nhà Botanica đâu rồiii! 🍿Cứ yên tâm nằm nhà xem phim, work from home, còn Pizza nóng hổi để biệt đội shipper nhà Botanica delivery thần tốc đến tận cửa nhé!!!

👉👉Pick ngay loại Pizza mình thích dưới đây:

🍕𝘗𝘪𝘻𝘻𝘢 𝘉𝘰̀ 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨 𝘉𝘉𝘘 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘩𝘪̣𝘵 𝘉𝘰̀, 𝘴𝘰̂́𝘵 𝘉𝘉𝘘, 𝘏𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢̂𝘺, 𝘗𝘩𝘰𝘮𝘢𝘪
🍕𝘗𝘪𝘻𝘻𝘢 𝘏𝘢𝘸𝘢𝘪𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘑𝘢𝘮 𝘣𝘰̂𝘯𝘨, 𝘴𝘰̂́𝘵 𝘊𝘢̀ 𝘊𝘩𝘶𝘢, 𝘛𝘩𝘪̣𝘵 𝘕𝘨𝘶𝘰̣̂𝘪, 𝘋𝘶̛́𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘗𝘩𝘰 𝘔𝘢𝘪 𝘔𝘰𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦𝘭𝘭𝘢
🍕𝘗𝘪𝘻𝘻𝘢 𝘉𝘰̀ 𝘉𝘢̆𝘮 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘩𝘪̣𝘵 𝘉𝘰̀ 𝘹𝘢𝘺, 𝘕𝘨𝘰̂ 𝘔𝘺̃, 𝘴𝘰̂́𝘵 𝘊𝘢̀ 𝘤𝘩𝘶𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘗𝘩𝘰 𝘔𝘢𝘪 𝘔𝘰𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦𝘭𝘭𝘢
🍕𝘗𝘪𝘻𝘻𝘢 𝘔𝘦𝘢𝘵 𝘓𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘛𝘩𝘪̣𝘵 𝘕𝘨𝘶𝘰̣̂𝘪, 𝘉𝘰̀ 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨, 𝘗𝘩𝘰 𝘔𝘢𝘪

💯Nhất định bạn không thể bỏ lỡ DEAL HOT này bởi:

🧀Pizza nhà Botanica luôn dùng Mozzarella cao cấp, độ dẻo dai ngậy béo ăn xong đảm bảo nghiện
🧀Nguyên vật liệu nhập khẩu, thơm ngon đầy đặn
🧀Hương vị đặc trưng, ngon ngây ngất
🧀Ưu đãi mua 01 tặng 02 chưa từng có

Ngoài ra, Botanica vẫn đang áp dụng ưu đãi Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀́ 𝟏𝟏𝟗𝐊 𝐜𝐡𝐨 𝟑 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐚 𝟐𝟎 𝐜𝐦 – 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐚 𝐛𝐨̀ 𝐛𝐚̆𝐦/ 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐚 𝐇𝐚𝐰𝐚𝐢𝐢 / 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐚 𝐛𝐨̀ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐁𝐁𝐐 (giá gốc 145K) nhé mọi người!!

❗️Đặt ngay tại: http://grille6.com/menu/mon-an-ready-to-eat/pizza/

#Botanica #BeefSteakRestaurant #Steak99k
#3thaiphien #116D4giangvo #7kimmathuong #now #grabfood #delivery#foodyhanoi
————
𝐆𝐇𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐒𝐓𝐄𝐀𝐊-𝐆𝐇𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐁𝐎𝐓𝐀𝐍𝐈𝐂𝐀
🏚 Địa chỉ 1: Số 3 Thái Phiên – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 024.3992.2326
🏚 Địa chỉ 2: Số 116/D4 Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội
Hotline: 024.3992.2328
🏚 Địa chỉ 3: Số 7 Kim Mã Thượng – Ba Đình – Hà Nội
Hotline: 035.615.0990
🌐 Website: https://botanicavietnam.com

Sản phẩm ưu đãi

Bài viết mới

ĐẠI TIỆC PIZZA – BUY 1 GET 2

ĐẠI TIỆC PIZZA – BUY 1 GET 2

𝐌𝐮𝐚 𝟏 𝐏𝐢𝐳𝐳𝐚 𝟐𝟖𝐜𝐦 - 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝟏 𝐌𝐲̀ 𝐲́ 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐛𝐨̀ 𝐛𝐚̆𝐦🍝 + 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐝 𝐜𝐚́ 𝐧𝐠𝐮̛̀/ 𝐫𝐚𝐮 𝐱𝐚𝐧𝐡🥗 🤟Pizza...

Scroll to Top